ANA SAYFA
 • KURUMSAL
 • DAVRANIŞ MODELİMİZ
 • DAVRANIŞ MODELİMİZ

  DAVRANIŞ VE ÇALIŞMA MODELİMİZ

  Mesleki sorumluluk, kişilere saygı, doğruluk, dürüstlük, dayanışma, çevreye saygı, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların haklarına saygı ilkelerini esas alan şirketimiz, hem yönetim hem de çalışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca ilkelerine bağlı olmayı davranış ve çalışma modelimiz olarak benimsemiştir.

  Yıl boyunca düzenli kontrollerle, oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve yıl sonunda belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik önleyici faaliyetlerin aksiyon planlarına dönüşmesi için çalışılır.

  Değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın yıl içindeki performansı belirlenir. Şirket hedeflerinin gerçekleşmesi ve bireysel performans değerlendirme sonuçları çalışanların performanslarına göre ödüllendirilir.

  Davranış Modeli

  Mesleki Sorumluluk

  Kişilere Saygı

  Doğruluk

  Dürüstlük

  Dayanışma

  Çalışma Modeli

  Kanunlara Saygı

  Çevreye Saygı

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  Çalışanların Haklarına Saygı